Imię: Szymon Nazwisko: Brandt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szymon
  • Brandt
  • Zam. Leszno 38, fryzjer. Kontroler 13-tki.-lip41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 66]