Imię: Abram Nazwisko: Ejzenmesser

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Ejzenmesser
  • Zam. Muranowska 14, urzędnik, kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja, urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 121]