Imię: Józef Nazwisko: Skórnik

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Skórnik
  • Zam. świętojerska 28, ślusarz, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 618]