Imię: Szlama Nazwisko: Nering

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama
  • Nering
  • Zam. Nowolipie 67 m 12. Służy w Sicherheitspolizei.-grudz.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 492]