Imię: Nieznane Nazwisko: Sehler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sehler
  • Zam. Dzielna 43, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 607,, AAN-27,, s.22]