Imię: Chuna Nazwisko: Rubinsztajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chuna
  • Rubinsztajn
  • Osadzony na Gęsiej, sądzony 30-03-42, wyrok śmierci.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]