Imię: Romana Nazwisko: Amsterdam

  • TAK
  • Kobieta
  • Romana
  • Amsterdam
  • Zam. Żelazna 84 m 22. Założyła dom Wytwórczo -Handlowy wraz z Dawidem Szternfeldem.

  • kolaboracja
  • stycz. 42

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 12]