Imię: Jakób Nazwisko: Lenkowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakób
  • Lenkowski
  • Zam. Dzielna 5, krojczy konfekcji. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 418]