Imię: Jojl Nazwisko: Trimer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jojl
  • Trimer
  • Zam. Śliska 34, urzędnik 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41.

  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 705]