Imię: Anatol Nazwisko: Knorozowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Anatol
  • Knorozowski
  • Inż. melioracyjny. Porządkowy SP.-czerw.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 353]