Imię: Stanisław Nazwisko: Ganc

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Ganc
  • urzędnik. Zam śliska 7. Sekcyjny II Rejonu SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 179,, AAN-27,, s.15]