Imię: Stanisław Nazwisko: Adler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Adler
  • Adwokat, policjant żyd.-kwiec. 41 Podobwodowy w Wydz. Organizacyjno-Administracyjnym SP.-lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 5,, 6,, AAN-27,, s.18]