Imię: Róża Nazwisko: Rotholc

  • TAK
  • Kobieta
  • Róża
  • Rotholc
  • Zam. Ogrodowa 11. Mieszka naprzeciw Sądów (wojskowego hotelu obecnie). Flirtuje z żołnierzami niemieckimi, spotyka się z nimi po godz. policyjnej, otrzymuje podarunki.-czerw.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 568]