Imię: Josef Jankiel Nazwisko: Kenigswein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Josef Jankiel
  • Kenigswein
  • Zam. Sosnowa 19, drogista, urzędnik 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 336]