Imię: Jerzy Nazwisko: Neuding

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jerzy
  • Neuding
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • inżynier, zam. Biała 8, urzędnik ŻTOS

  • urzędnicy, opieka
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 41]