Imię: Nieznane Nazwisko: Reichman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Reichman
  • Inżynier, dawny urzędnik Jointu. urzędnik 13-tki.-grudz.40

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 550]