Imię: Nieznane Nazwisko: Szapiro

  • TAK
  • Szapiro
  • Cała rodzina o tym nazwisku (6 osób) zmarła na Nalewkach 45.

  • uchodźcy
  • przed lutym 42r.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 20]