Imię: Nieznane Nazwisko: Frydman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Frydman
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Miła 52, zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]