Imię: Samuel Nazwisko: Kroszczor

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Samuel
  • Kroszczor
  • Podobwodowy w Wydziale Gospodarczym SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 385,, AAN-27,, s.4]