Imię: Jakub Nazwisko: Suer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Suer
  • Zam. Leszno 35, protokulant Wydz. Dochodzeń w Urzędzie 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • lip 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 631]