Imię: Paweł Nazwisko: Barg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Paweł
  • Barg
  • Grupowy SP w Rejonie Gmina. -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 36,, AAN-27,, s.11]