Imię: Paweł Nazwisko: Radkus

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Paweł
  • Radkus
  • Sekcyjny Rejonu Gmina SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 541,, AAN-27,, s.11]