Imię: Maksymilian Nazwisko: Baron

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Maksymilian
  • Baron
  • Podobwodowy, doódca I plutonu w I Rejonie Policji Żyd. przy Gminie. Wyjątkowo gorliwy - czer., lip 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 37,, 38;, AAN-27,, s.4]