Imię: Salomon Nazwisko: Jesiotr

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Salomon
  • Jesiotr
  • Grupowy II rejonu SP -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 300,, AAN-27,, s.15]