Oficerowie Służby Porządkowej- stan z lipca 19...

 • TAK
 • Oficerowie Służby Porządkowej- stan z lipca 1941r.

 • lipiec 1941
 • lipiec 1941
 • w getcie
 • administracyjne
 • policja żydowska
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • 27, s. 18
 • Powiązani ludzie:

  • Spotkowski Szylem vel Seweryn

   Policjant żyd. 18.4.41r. pomagał w przeprowadzeniu blokady w domu Ogrodowa 26 (cel: złapanie ludzi do obozów pracy)....

  • Lederman Herman

   1.Obwodowy w Komisaracie Głównym SP. -czerw. 412. Oficer w Referacie Służby i Wyszkolenia SP-lip. 41