Imię: Nieznane Nazwisko: Grynszpan

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Grynszpan
  • Zam. Leszno 6. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 237,, AAN-27,, s.22]