Imię: Henryk Nazwisko: Grossman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Grossman
  • Zam. Smocza 18. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 226,, AAN-27,, s.22]