Imię: Nieznane Nazwisko: Longleben

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Longleben
  • zam. Ceglana 17, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 442,, AAN-27,, s.22]