Imię: Mendel Nazwisko: Opas

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mendel
  • Opas
  • Zam. Nowolipie 22, kuśnierz, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 502]