Imię: Aleksander Jan Nazwisko: Szyszko

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander Jan
  • Szyszko
  • Zam. Leszno 54, przedsiębiorca budowlany, grupowy II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 686,, AAN-27,, s.15]