Imię: Szlama Nazwisko: Cytryn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama
  • Cytryn
  • Zam. Zimna 5, kasjer. Informator 13-tki, kolaborant.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 102]