Imię: Helena Nazwisko: Wór

  • TAK
  • Kobieta
  • Helena
  • Wór
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, sprawa odroczona.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]