Imię: Ajzyk Nazwisko: Ekerman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ajzyk
  • Ekerman
  • Ortodoksyjny, wieloletni radny, przed wojną w b. dobrych stosunkach z władzami polskimi. dziennikarz, uczciwy, uczynny, sprytny. W 39 lub 40 r. mieszkał przy Grzybowskiej 24.

  • Judenrat
  • 40r.??? dopisek-bez przydziału.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 49,, 51]