Imię: Szlama Nazwisko: Majster

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama
  • Majster
  • Lat 44, złapany po str. aryjskiej bez przepustki, sądzony 27-11-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]