Imię: Jakub Nazwisko: Brendel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Brendel
  • 1892
  • Zam. Leszno52/54 m 5 (od 10.12.39r.). Pochodził z Lublina. Denuncjował ludzi od chwili wybuchu wojny.

  • kolaboracja
  • grudz. 40

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 68,, 69]