Imię: Emil Nazwisko: Tine

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Emil
  • Tine
  • Tune, Milek
  • Zam. przy Pańskiej. Przezywany Milek. Niski blondyn, długie buty, brązowa marynarka. Zatrudniony w Sicherheitsdienst, działa w dzielnicy aryjskiej i w getcie. Wspólnik Andersa.

  • kolaboracja
  • lip. 41, sierp. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 697,, 698]