Imię: Abraham Nazwisko: Cejtlin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Cejtlin
  • Zam. Karmelicka 4. Komisaryczny zarządca domami żyd w getcie.-listop. 41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 87,, AAN-27,, s.22]