Imię: Hersz Nazwisko: Najdel

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Hersz
 • Najdel
 • ok. 1923
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Lipca, zmarł na punkcie Pawia 22 na gruźlicę.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]