Imię: Jakub Luzer Nazwisko: Nejman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub Luzer
  • Nejman
  • Zam. Nowolipki 62, urzędnik. Sekcyjny 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 491]