Imię: Maurycy Nazwisko: Koftek

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Maurycy
  • Koftek
  • Zam. Muranowska 42, pracownik biurowy. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [,, s., 357]