Imię: Lejb Nazwisko: Włodawer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejb
  • Włodawer
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Nalewki 27, zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 40]