Imię: Nieznane Nazwisko: Bromberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bromberg
  • Zam. przy Żórawiej. Nie mieszka w getcie. Podobno baron żydowski (!). Spotyka się często z oficerami Gestapo, razem rabowali mieszkania żydowskie.

  • kolaboracja
  • grudz. 40

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 72]