Imię: Nieznane Nazwisko: Szapiro

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szapiro
  • Rabin z Galicji, zatrudniony w Gminie (razem z rabinem Stokhamerem).

  • religia, Judenrat
  • 40r.???

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [-27,, s., 50]