Imię: Moszek Icek Nazwisko: Bursztyn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moszek Icek
  • Bursztyn
  • Kuśnierz. Zam. Dzielna 40. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 83]