Imię: Mieczysław Nazwisko: Szoskin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Szoskin
  • Zam. Śliska 12, z-ca kierownika II Rejonu SP. Podobwodowy SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41, kwiec.41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 655,, 656,, AAN-27,, s.4,, 15]