Imię: Moszko Nazwisko: Mendelson

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moszko
  • Mendelson
  • Zam. Nowolipie 33, elektromonter. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 472]