Imię: Izaak Nazwisko: Klemerman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izaak
  • Klemerman
  • Zam. Śliska 12, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 351,, AAN-27,, s.22]