Imię: Stefan Nazwisko: Landau

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stefan
  • Landau
  • Zam. Grzybowska 8, filmowiec. Sekcyjny II rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 404,, AAN-27,, s.15]