O Internetowej Bazie danych getta warszawskiego

Informacyjny serwis internetowy "Getto Warszawskie" stanowi ogólnodostępny zbiór informacji z dziejów getta i jego mieszkańców. Powstaje on na podstawie źródeł archiwalnych i danych bibliograficznych, a także (w wyjątkowych przypadkach) w oparciu o informacje nadsyłane do twórców bazy.

Informacje zgromadzone są w postaci bazy danych, której architektura zaprojektowana i zrealizowana została w sposób umożliwiający łatwe odnajdowanie wzajemnie powiązanych ze sobą faktów, dotyczących osób, wydarzeń oraz miejsc z nimi związanych. Dodatkowo użytkownicy mogą zapoznać się ze źródłami pochodzenia zgromadzonych danych.

Serwis umożliwia także lokalizację na interaktywnej mapie tych rekordów, którym udało się przypisać dane geolokalizacyjne. Interaktywna mapa umożliwia także używanie warstwy planów historycznych autorstwa Pawła E. Weszpińskiego, nakładanych na współczesny plan miasta. W zależności od szczegółowości zgromadzonych danych kartograficznych możliwe jest oglądanie poszczególnych budynków o wybranym dokładnie adresie tzn. nazwie ulicy i numerze domu. 

Poniżej zamieszczamy opisy i podstawy korzystania z kolejnych elementów serwisu.

Nowa odsłona bazy danych oraz jej uzupełnienie o komponent interaktywnej mapy wykonane zostały w ramach projektu badawczego finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki pn. Ukrywanie się w Warszawie po 'aryjskiej stronie', 1940-1945 nr 2016/21/B/HS3/00577 oraz grantu  Fondation pour la Mémoire de la Shoah w projekcie Jews Hiding in Warsaw on the "Aryan side", 1940-1945 

Kontynuacja prac oraz nowe fukncjonalności realizowane są m.in. w ramach projektu badawczego finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki pn. Między pomocą a zagrożeniem. „Ukrywanie się w Warszawie po "aryjskiej stronie“:, 1940-1945 – faza II. Rozwój i kontynuacja nr 2019/35/B/HS3/02899

Kalendarium

Zadaniem kalendarium jest syntetyczna prezentacja dziejów getta warszawskiego, na tle niektórych wydarzeń wojny i okupacji, stanowiących istotny kontekst dla historii getta bądź mających wpływ na nastroje, postawy i działania w dzielnicy zamkniętej. Kalendarium ukazywane jest w postaci chronologicznej listy zdarzeń.

Wyszukiwanie w bazie danych
Wybranie z menu górnego elementu "Baza danych" spowoduje przejście do strony zawierającej pole wyszukiwania pełnotekstowego oraz filtry umożliwiające zawężenie zapytań do bazy, a także ograniczenie wyników do kategorii: Miejsca, Ludzie, Wydarzenia i Źródła

Interaktywna mapa getta
Wybranie z menu elementu "Interaktywna mapa getta" spowoduje przejście do widoku umożliwiającego umiejscowienie na mapie wyszukanych rekordów (tych, którym mogła zostać przypisana geolokalizacja). Użytkownik korzystając z panelu po lewej stronie może wyszukać interesujące go informacje, które zostaną pokazane na mapie. Korzystając z przycisków "+" i "-" lub pokrętła myszki można operować poziomem zbliżenia mapy. W prawym górnym rogu mapy znajduje się panel umożliwiający wybór jednej z trzech warstw, które mogą zostać nałożone na bazową mapę współczesną. Zawierają one kartograficzne opracowanie terenu getta oraz całej Warszawy w jej przedwojennych granicach. Za pośrednictwem suwaków użytkownik może ustawić poziom przeźroczystości poszczególnych warstw.

Rada: aby zobaczyć czystą mapę wystarczy w polu wyszukiwarki wpisać znak gwiazdki "*" a następnie, po kliknięciu przycisku "Szukaj" przy użyciu zooma przybliżyć obszar mapy do interesującego nas fragmentu Warszawy.

Atlas getta
Wybranie z menu elementu "Atlas getta" spowoduje przejście do strony umożliwiającej podgląd 14 różnych planów getta warszawskiego autorstwa Pawła Weszpińskiego. Planom towarzyszy krótkie opracowanie o topografii getta warszawskiego autorstwa Jacka Leociaka

Wszystkie prezentowane w bazie rekordy stworzone zostały w oparciu o ogólnodostępne w literaturze lub materiałach archiwalnych dane i stanowią jedynie ich prezentację, nie są zaś odbiciem przekonań lub twierdzeń twórców czy redaktorów bazy. 

W przypadku uwag lub sugestii prosimy o kontakt: