Imię: Nieznane Nazwisko: Selenfreund

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Selenfreund
  • Zam. Grzybowska 24, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 608,, AAN-27,, s.22]